fbpx

5 gode råd til at håndtere en shitstorm på nettet med Online Reputation Management

Som virksomhed, eller privatperson, er noget af det værste og mest skadelige, man kan komme ud for, at blive hvirvlet ind i en såkaldt shitstorm. Der er gudskelov forskellige måder at undgå det på. Læs med her og bliv klogere på, hvordan du som virksomhed bliver bedre stillet i tilfælde af en shitstorm.

Hvad er en shitstorm?

En shitstorm er en betegnelse for massiv kritik og negativ omtale, som er rettet mod en person, eller en virksomhed. Begrebet er fremkommet med internettet og især sociale mediers tilstedekomst, som har gjort det nemmere for folk at udtrykke sine meninger og holdninger om fx en virksomhed, for et stort publikum.

En shitstorm kan fx starte ved at en kunde, der føler sig dårligt behandlet, eller er utilfreds med et produkt, eller en ydelse, skriver noget dårligt om den pågældende virksomhed enten på sin egen Facebook profil, eller på virksomhedens profil. Denne negative omtale, kan så vokse i omfang ved at flere og flere mennesker, ser den og tilslutter sig den, hvilket bevirker at den vokser sig større og større for til sidst at være det, som man karakteriserer som en regulær shitstorm. Og er situationen først eskaleret hertil, kan det have yderst skadelige konsekvenser for en virksomheds omdømme, og dermed i sidste ende for virksomhedens mulighed for indtjening.

Hvordan håndterer man en shitstorm?

Derfor bør man som virksomhed altid tage negativ omtale på nettet meget alvorligt, og have en plan for, hvordan man vil tackle situationen både før og efter, den udvikler sig til en decideret shitstorm. Med den rette kommunikationsstrategi i form af Online Reputation Management, er der nemlig langt større sandsynlighed for at den negative omtale ikke udvikler sig til en shitstorm, og hvis der allerede er opstået en shitstorm, kan omfanget af skaderne minimeres betragteligt.

Står din virksomhed med en udfordring med hensyn til negativ omtale, eller en shitstorm, som I gerne vil have hjælp til at håndtere? Så kontakt ATAK Nordic, som er specialister i Online Reputation Management og i hvordan man kommer gennem en shitstorm på den mest optimale måde.

Der er imidlertid nogle ting, man kan gøre selv for at tøjle stormen både i opløbet, og når den raser. Derfor får du herunder 5 gode råd til, hvad du kan gøre for at begrænse skaderne.

5 råd til at håndtere en shitstorm på nettet:

 1. Overvågning af jeres brand
  Som virksomhed kan man med fordel gøre brug af fx Google Alerts, som er et online værktøj, som Google stiller gratis til rådighed. Med dette tool, kan man oprette alerts, eller alarmer, der aktiveres, når specifikke ord, som man selv definerer, nævnes på nettet, hvorefter man modtager en email om de. Herefter kan man så tjekke om det er negativ omtale, og i så fald gøre noget ved det.
 2. Sørg for at jeres virksomhed er til stede på alle kanaler
  Det er en god idé at have en virksomhedsprofil på samtlige kanaler og medier, der findes før shitstormen raser. På denne måde kan man nemlig reagere prompte uden først at skulle til at oprette en profil på den givne kanal, hvor den negative omtale optræder.
 3. Respondér
  Det er i de fleste tilfælde en god idé at tage til genmæle over for den negative omtale, der måtte forekomme, da man på denne måde kan nedtrappe situationen.
  Vælger man at ignorere den negative omtale i forsøget på at tie den ihjel, kan det nemlig vise sig at have den modsatte effekt.
  Den bedste fremgangsmåde afhænger af det enkelte tilfælde.
 4. Tilbyd at gøre det godt igen
  En fremgangsmåde, der er ganske hensigtsmæssig, når man kommunikerer med utilfredse kunder på især sociale medier er at tilbyde at rode bod på situationen på en måde, der formår at tilgodese kundens ønsker, og vigtigst af alt gøre ham tilfreds.
 5. Overvåg shitstormen
  For at følge med i om negativ omtale spreder sig og vokser sig til en shitstorm, bør man fortsat monitorere sit brand navn og de steder, hvor den negative omtale optræder. Hvis den negative omtale begynder at blive synlig i Googles søgeresultater, når der søges på virksomhedens navn, skal man nemlig gribe ind, og rydde op.
  Denne oprydning kan bl.a. bestå i at få skabt positiv og neutral omtale, som vil gå ind og skubbe den negative omtale længere ned i søgeresultaterne.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om shitstorm

 1. Hvad er en shitstorm?
  En shitstorm er omfattende negativ omtale, rettet mod en person, eller en virksomhed.
 2. Hvordan håndterer man en shitstorm?
  En shitstorm håndteres bedst vha. Online Reputation Management, hvormed man både proaktivt og reaktivt forsøger at mindske den negative omtale.
 3. Hvad er det modsatte af en shitstorm?
  Det modsatte af en shitstorm, er en “candystorm”. Her udsættes en person eller virksomhed for vidtfavnende positiv omtale.